بی‌بی‌سی فارسی و انتشار آمار نادرست!

بی‌بی‌سی فارسی ذیل خبر انتقادها از رئیسی بدلیل صدور حکم اهدای عضو محکومان به اعدام اعلام کرد که چین، ایران و آمریکا بیشترین مجازات اعدام را دارند. بنابر آمار سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۱۸ چین، ایران، عربستان سعودی، ویتنام و عراق بیشترین میزان اعدام را داشته‌اند.


#اعدام #آمریکا #چین #دیدگاهنو #جین #جمهوریاسلامی #بیبیسیفارسی #عفوبینالملل #اهدایعضو #عربستان