بی حجابی به مثابه مصرف مواد مخدر و شراب فروشی!

در تلگرام بخوانید

آیت الله مکارم شیرازی در آخرین اظهار نظر درباره حجاب با تاکید بر اینکه از فتوای وی مبنی بر ترک حجاب در خارج از ایران سوء استفاده و سوء برداشت شده است گفت “تعجب می‌کنم از سخن کسانی که معتقدند رعایت حجاب در جامعه، امری اختیاری است و فضای عمومی باید آزاد باشد، زیرا این سخن شبیه آن است که جلوگیری و مداخله قانون در مسأله مواد مخدر هم ضروری نباشد. جلوی شراب فروشی و… گرفته نشود و یا به طور کلی هرگونه خط قرمزی در جامعه وجود نداشته باشد و هر شخصی به هر طریقی که خواست از این خطوط قرمز عبور کند. همه این‌ها واجبات الهی هستند و تفاوتی میان حجاب، شراب و دیگر واجبات الهی وجود ندارد. بنابراین ضروری است نخست از راه فرهنگی اقدامات لازم صورت گیرد و اگر نتیجه مطلوب حاصل نشد، باید به طور الزام عمل کرد. زیرا حجاب هم تکلیف الهی است و هم قانون و از دو جنبه قانون و تکلیف بررسی می‌شود.”

#حجاباجباری #دیدگاهنو #مکارمشیرازی