تئوریسین نفی هولوکاست بازداشت شد


در تلگرامبخوانید

محمدیاسین رامین، فرزند محمدعلی رامین مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد که از او با عنوان تئوریسین نفی هولوکاست نامبرده میشود بازداشت شد. چندی پیش خبری مبنی بر ممنوع الخروجی او منتشر شده بود که دادستان تهران امروز اعلام کرد که وی بازداشت شده است. نام وی پس از ازدواج با مهناز افشار هنریشه سینما بر سر زبان ها افتاد.

#دیدگاهنو #رامین #هولوکاست