تاسیس مک دونالد در واتیکان

در تلگرام بخوانید

شعبه ای از رستوران های زنجیره ای مک دونالد با وجود مخالفت برخی از مقامات واتیکان در نزدیکی میدان سن پیترز (سن پیترو) افتتاح شده است. به گزارش روزنامه رپابلیکا این محل تحت تملک واتیکان به رستوران زنجیره ای مک دونالد به قیمت ۳۰ هزار یورو در ماه اجاره داده شده است. این تصمیم شگفتی برخی از ساکنان واتیکان و مقامات کلیسای کاتولیک را برانگیخته است. با وجود ابراز نگرانی برخی از کاردینال ها در رسانه های محلی در مورد افتتاح این شعبه، برخی دیگر از ساکنان واتیکان نظر متفاوتی دارند. کشیش الساندرو می گوید: «به نظرم مشکلات جدی تری در جهان در مقایسه با میزان نزدیکی شعبه رستوران مک دونالد وجود دارد. رسوایی های بزرگی رخ می دهد.» یکی از کاردینال ها افتتاح شعبه جدید رستوران مک دونالد را «انحرافی و جنجالی» خوانده است. یکی دیگر از کاردینال ها نیز از نگارش نامه ای به پاپ در این مورد خبر داده است.

#مکدونالد #مکدونالددرواتیکان #واتیکان