تایید حکم ۱۰ سال حبس ارس امیری در دادگاه تجدیدنظر

حکم ۱۰ سال حبس ارس امیری، دانشجوی ایرانی در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. بعد از گذشت سه ماه از صدور حکم دادگاه بدوی ارس امیری که بدون حضور متهم و وکیل تشکیل شده بود، حکم دادگاه بدوی تایید شد. بر اساس این حکم، ارس امیری به ۱۰ سال حبس و دو سال ممنون الکاری و ممنوع الخروجی محکوم شده است. ارس امیری، دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون اسفندماه سال گذشته در خلال سفر به ایران برای دیدار با خانواده‌اش دستگیر شد. او دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه هنر است و هم‌زمان با شورای فرهنگی بریتانیا (بریتیش کانسیل) همکاری داشته است و پیش از آن بارها به ایران سفر کرده بود. او در تیرماه گذشته در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت که نهادهای امنیتی از او خواسته‌اند با آنها همکاری کند اما او این پیشنهاد را رد کرده و گفته که «فقط می‌توانم در رشته تخصصی خودم و به طور رسمی کار کنم». در همین حال سخنگوی این قوه بر خلاف حکم دادگاه در نشت خبری خود با رسانه‌ها، اتهام او را تحریف و «جاسوسی» اعلام کرد.

#حقوقبشر #جاسوس #دیدگاهنو #شهرونددوتابعیتی #جمهوریاسلامی #بریتانیا #حقوقبشردیدگاهنو #دوتابیعتی #ارسامیری