تبریک ماه رمضان به شیوه مرسدس بنز!


در تلگرامبخوانید

شرکت خودرو سازی مرسدس با درخشان کردن بخشی از لگوی خود به شکل هلال ماه که علاوه بر ماه رمضان نشانی اسلامی نیز به شمار میرود، ماه رمضان را به مسلمانان تبریک گفته است. بالاترین میزان سفارش محصولات این کمپانی در سال ۲۰۱۵ به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تعلق دارد که اکثرا اسلامی هستند.

 

#دیدگاهنو #ماهرمضان #مرسدس