تحریم سه نهاد مرتبط با جمهوری‌اسلامی

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا ساعاتی قبل، “موسسه تحقیقات هوافضا”، “آژانس فضایی”، و “مرکز تحقیقات فضایی” جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های ثانویه خود قرار داد. بر اساس این تحریم‌ها دارایی‌های این سه نهاد در حوزه نفوذ قضایی ایالات متحده مسدود، و هرگونه رابطه مالی و خدماتی و حمایتی با آنها ممنوع می‌شود

#آمریکا #تحریم #جمهوریاسلامی #دیدگاهنو