ترامپ طرح کاهش پذیرش مهاجران را امضا کرد

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، طرحی را امضا کرد که در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۰ تنها پذیرای ۱۸ هزار مهاجر جدید خواهد بود. طی سالهای اخیر روند پذیرش مهاجر بخصوص از شش کشور مورد تحریم قرار گرفته کاهش چشمگیری داشته است. پیشتر سالانه دستکم ۸۵ هزار مهاجر به ایالات متحده وارد می‌شد. این خبر موجی از نگرانی‌ها را در میان پناهندگان امیدوار به انتقال به کشور آمریکا را ایجاد کرده است.

#آمریکا #مهاجران #پناهندگان #دیدگاهنو #سیاستهایمهاجرتی