ترامپ ورود مقامات جمهوری‌اسلامی و خانواده‌هایشان را به آمریکا منع کرد


دونالد ترامپ ساعاتی پیش با فرمانی ورود مقام‌های ارشد حکومت ایران و وابستگانشان را‎ به آمریکا ممنوع کرد. ترامپ در سخنان خود گفت: «با توجه به این که این رفتارهای ایران صلح و ثبات خاورمیانه و ورای آن را تهدید می‌کند، من مصمم شدم که به مصالح ایالات متحده است که برای محدود یا تعلیق کردن مجوز ورود مقام‌های ارشد حکومتی ایران و اعضای در جه یک خانواده‌های آنها، چه مهاجرتی و چه غیرمهاجرتی، اقدام کنم. طبق اختیاراتی که قانون اساسی و دیگر قوانین ایالات متحده به من تفویض شده، و با توجه به این که دریافته‌ام مجوز ورود بدون محدودیت مهاجرتی یا غیرمهاجرتی مقام‌های جمهوری اسلامی و اعضای درجه یک خانواده‌های آنها برای ایالات متحده زیان‌بار است، از این رو بدینوسیله فرمان تعلیق یا محدودیت مجوز ورود این افراد را صادر می‌کنم.»مجوز ورود ایرانی‌هایی که طبق این فرمان محدود یا تعلیق می‌شود عبارتند از: مقام‌های ارشد حکومت ایران، اعضای درجه یک خانواده‌های آنها، اعضای هیئت‌های نمایندگی ایران، که وزیر خارجه ایالات متحده مسئول شناسایی آنها بوده و می‌تواند طبق این فرمان با مشورت وزارت امنیت داخلی اقدام کند.

#ایالاتمتحدهآمریکا #منعمهاجرت #دیدگاهنو #دونالدترامپ #جمهوریاسلامی