ترکیه اردوغان را تنبیه کرد

مردی که قرار بود پادشاه بعدی عثمانی باشد حالا مسیری سخت تر از آنچه تصور میکرد در پیش دارد. حزب عدالت و توسعه برای اولین بار در ۱۳ سال گذشته نتوانست اکثریت پارلمان را بدست آورد.

اردوغان امیدوار بود ۳۳۰ کرسی بدست آورد تا بتواند برای تغییر قانون اساسی اعلام رفراندم کند و اختیارات اجرایی بیشتری به خودش بدهد. اما نتایج نشان میدهد که آ.ک.پ، ۴۱ درصد آرا و در حدود ۲۵۸ کرسی را بدست آورده است و حتی میزان لازم برای اکثریت در پارلمان که ۲۷۶ کرسی است را ندارد.

این خبر خوبی برای حیات سیاسی ترکیه است چرا که نشان میدهد رای دهندگان، حرکت خزنده اردوغان به طرف استبداد را متوقف کرده اند. اردوغان بعنوان نخست وزیر از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ مخالفانش در تجارت، رسانه و ارتش و حتی در دادگاه ها را آزار داده است. اگر او موفق میشد قدرت بیشتری کسب کند، قابلیت تبدیل شدن به یک ولادمیر پوتین اسلامی را داشت.

هنوز روشن نیست که سه حزب مخالف اردوغان بتوانند ائتلافی بر علیه دولت تشکیل دهند. یکی از این احزاب کردی هـ.د.پ با تمایلات چپگرایانه در اقتصاد است و برای اولین بار رای کافی برای حضور در پارلمان را کسب کرده است.

آ.ک.پ ممکن است برای تشکیل دولت دست به ائتلاف بزند. اردوغان میتواند با پذیرش شکست به این روند کمک کند اگرچه چنین شخصیتی ندارد. دموکراسی در ترکیه به بوته آزمایش گذارده خواهد شد، اما حداقل یکشنبه رای دهندگان به قانون “یک مرد، یک حزب اسلامی” رای ندادند.

وال استریت ژورنال

#اردوغان #دیدگاهنو #والاستریتژورنال