تصاویری از انفجار خط لوله انتقال گاز در شمال غرب تهران


photo_2016-06-16_23-22-51

در تلگرامبخوانید

بامداد امروز خط لوله انتقال گاز شمال غرب تهران در منطقه شهران منفجر شد. گزارش‌ها حاکی است این خط در محل حفر تونل مترو در تقاطع بلوار کوهسار، خیابان یکم شهران دچار حریق شده است. این انفجار حدود ساعت ۴:٣٠ بامداد به وقوع پیوست و حریق ناشی از آن ساعت ۶:٣٠ مهار شد. احتمال اینکه بین ۲ تا ۵ نفر از کارگران مترو زیر آوار مانده باشند وجود دارد.  دو ساختمان مسکونی و اداری آتش گرفتند اما مصدوم و یا کشته‌ای گزارش نشده‌ است. در اثر انفجار گودالی به طول ۱۰۰ متر و عمق ۵۰ متر ایجاد شده است.

 

#انفجارشهران #انفجارگاز #خطلولهگازشهران #دیدگاهنو