تصاویری از درگیری محسن دهنوی با دانشجویان شریف

چندی پیش سازمان نایاک (شورای ملی ایرانیان آمریکا) از دیپورت یک پژوهشگر ایرانی از آمریکا به دلیل محدودیت های جدید صادر شده توسط ترامپ خبر داد. اما یک روز بعد مشخص شد که او عضو شناخته شده سازمان بسیج دانشجویی، نهاد زیرمجموعه سپاه پاسداران است و رئیس ستاد دانشجویی سعید جلیلی بوده است. همچنین عکس هایی از درگیری فیزیکی دهنوی با دانشجویان شریف منتشر شد.

در تلگرام بخوانید

در تلگرام بخوانید