تصویر با حجاب بازیکنان تیم والیبال آرژانتین!


photo_2016-06-30_19-33-46

در تلگرامبخوانید

بازیکنان تیم ملی والیبال آرژانتین که به جهت بازی با ایران در چارچوب لیگ جهانی به ایران سفر کرده اند در حرکتی عجیب عکس دسته جمعی با روسری از خود منتشر کرده اند.


 

#دیدگاهنو #لیگجهانیوالیبال #والیبال