تعدیل صوری آتش به اختیاری و ماجرای سگِ آقا!

علی افشاری – خامنه ای در ظاهر سعی کرد با جدا کردن آتش به اختیاری از کار غیر قانونی و فحاشی، موضع خود را تعدیل کند. اما این اقدام بیشتر تاکتیکی به نظر می رسد. بررسی الگوی رفتار دوگانه و واکنش های ابهام آلود او این واقعیت را برجسته می سازد که این توضیحات تاثیر بازدارنده بر غوغاسالاری گروه های فشار ندارد. از ابتدای انقلاب یک پایه بقا و استمرار نهاد ولایت فقیه تحرکات جامعه توده ای سرکوبگر در پوشش حزب الله و نیرو های ارزشی و انقلابی بوده است!

در تلگرام بخوانید

در واقع هر کس از مقامات نظام که قرار بوده یا به حاشیه برود و یا از قطار نظام پیاده شود، ابتدا آماج حمله و تخریب گروه های فشار و حرمت شکنی های آنها قرار گرفته است. البته این جامعه توده ای سرکوبگر نیز به نوبه خود به ولی فقیه فشار آورده است اما این تاثیر متقابل متوازن نبوده و هر دو در مجموع در قالب نهاد ولایت فقیه فرصت عمل سیاسی پیدا کرده اند.

از سوی دیگر افراد و گروه های فعال در این حوزه اساسا به حرف های علنی رهبری توجهی ندارند. آنها در محافلی رشد و نمو یافته اند که تئوری محذوریت رهبری آموزش داده می شود. در قالب این تئوری رهبری محدودیت هایی در صحبت های علنی دارد و نمی تواند برخی از منظور هایش را آشکارا اعلام کند ! حتی در برخی مواقع ناچار به تقیه است. اما علائم و کد ها را صادر می کند. توهین کنندگان به روحانی دقیقا به نکاتی اشاره کردند که قبلا رهبری آتش تهیه آنها را ریخته بود.

در این خصوص بازگویی خاطره دست اولی از گذشته را روشنگر می دانم. در سال ۱۳۷۵ درگیری بین انصار حزب الله و انجمن اسلامی پلی تکنیک بالا گرفته بود. اوج تقابل در اردیبشت ماه رخ داد که انجمن ازد کتر عبدالکریم سروش دعوت کرد تا در دانشگاه سخنرانی کند. انصار حزب الله تهدید کرد که جلوی برگزاری این برنامه را می گیرد. یکی دو روز ماده به برنامه حمعی که خود ار از نیرو های حزب اللهی و نزدیک به انصار معرفی می کردند، وارد دفتر انجمن شدند تا گفتگو کنند.

حرف اصلی شان این بود که ما با شما کاری نداریم و دوست تان داریم اما سروش نباید یک طرفه سخنرانی کند و اگر شما اصرار کنید درگیر می شویم و یکی از انها نیز به صراحت گفت ما شاخ داریم و شما را می زنیم! بحث بالا گرفت در جواب سئوال اعضای شورای مرکزی انجمن که چرا سروش نباید سخنرانی کند، آنها به نظر مخالف رهبری ارجاع می دادند. ما گفتیم رهبری جایی چنین نظری نداده است! انها پاسخ دادند که نیازی به اظهار نظر علنی نیست ، ما سگ آقاییم و بو می کشیم که نظرات شان چیست!!

در تلگرام بخوانید

#آتشبهاختیار #دیدگاهنو #سگآقا #علیافشاری