تفاوت استقبال فرانسه از محمدجوادظریف و امیرعباس هویدا

چهل و سه سال قبل در سال ۱۳۵۵ اما امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر وقت ایران در مراسمی کم‌نظیر با اجرای مارش نظامی و گارد افتخار از سوی ژاک شیراک، همتای فرانسوی‌اش در فرودگاه پاریس مورد استقبال قرار گرفت؛ در حالی که پرچم ملی شیروخورشیدنشان ایران برافراشته شده بود. حقارت و خفت امروز ظریف و احترام و اعتبار دیروز هویدا را در این ویدئوی کوتاه ببینید.

دیروز جواد ظریف، #ماله_کش_اعظم خامنه‌ای که متاسفانه عنوان "وزیر خارجه ایران" را یدک می‌کشد، در حالی وارد پاریس شد که حتی یک مقام دون‌پایه فرانسوی نیز به استقبالش نرفت. ۱/۲ چهل و سه سال قبل در سال ۱۳۵۵ اما امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر وقت ایران در مراسمی کم‌نظیر با اجرای مارش نظامی pic.twitter.com/MqL5z5xOHt — Iran Revival | فَرَشگَرد (@iranfarashgard) August 23, 2019

#ژاکشیراک #امبرعباسهویدا #دیدگاهنو #فرانسه #جمهوریاسلامی #جوادظریف