تندرو و افراطی هستیم اما دیوث سیاسی نیستیم!


photo_2016-05-19_22-48-53

در تلگرامبخوانید

حسن عباسی در مراسم اجتماع اصولگرایان با عنوان “دکتر سلام” گفت: موشک دیگر بی صاحب نیست که برخی ببرند آنرا با بتن پر کنند! وی با اشاره به دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی گفت کسانی که این جلسه رفتند با بهایی‌ها نشستند؛ جلسه بعد احتمالا می‌روند با همجنس بازان می نشینند! از حواشی این مراسم پخش تراکت هایی بود که در آنها به واژه “دیوث سیاسی” اشاره شده بود، عبارتی که به نقل از آیت الله جوادی آملی و در تقبیح نفوذ بیگانگان عنوان شده است حالا دستمایه شعارسازی تندروها قرار گرفته است با این عنوان که “بی شناسنامه، بی سواد، تندرو، افراطی، تازه به دوران رسیده و سرهنگ باشی اما دیوث سیاسی نباشی”

 

#دیدگاهنو