‘تنها ۴ درصد’ از کاربران ایرانی در اینترنت، پیامرسان سروش دارند

یک استاد علوم ارتباطات در ایران می‌گوید تنها ۴ درصد از کاربران ایرانی حاضر در فضای مجازی از پیامرسان سروش استفاده می‌کنند. این یکی از پیامرسان‌هایی است که با حمایت حکومت کامل نهادهای امنیتی و دولتی درست شده است. امیدعلی مسعودی، استاد دانشگاه سوره، گفته: “طبق آمار ارائه‌شده کاربران فضای مجازی ۷۱ درصد از تلگرام و ۴۲ درصد از اینستاگرام استفاده می‌کنند و تنها چهار درصد از سروش استفاده می‌کنند .” با وجود آن که پیامرسان تلگرام در ایران فیلتر شده، هنوز بین کاربران محبوب است. پیامرسان سروش با حمایت سازمان صداوسیما و دستگاه‌های امنیتی و دولتی ساخته شده و در آغاز کارش کاربران زیادی اعلام کردند با شماره تلفن و هویت آنها در سروش برایشان حساب‌هایی ساخته شده بدون آن که خودشان مطلع باشند. محمد سرافراز، رئیس سابق صداوسیما هم اخیر درباره این پیامرسان گفت: “اشکالاتی داشت و برنامه‌نویسی درستی نشده بود و پول‌ها به نام این پروژه، به کارکنان یک شرکت ثالث پرداخت می‌شد.”

#دستگاههایامنیتی #دیدگاهنو #پیامرسانایرانی #سروش #پیامرسانسروش