تهدید به مرگ ترامپ توسط امام‌جمعه اسالم

امام جمعه شهرستان اسالم در آخرین اظهارنظر خود گفته است:« آقای ترامپ کمی عاقل باش و دست از ماجراجویی بردار، دلت برای دخترت ایوانکا بسوزد، دست از پا خطا کنی، لباس جیغ ایوانکا مشکی خواهد شد.»

تهدید به مرگ ایوانکا ترامپ توسط امام‌جمعه اسالم!!! امام جمعه این شهر در آخرین اظهارنظر خود گفته است:« آقای ترامپ کمی عاقل باش و دست از ماجراجویی بردار، دلت برای دخترت ایوانکا بسوزد، دست از پا خطا کنی، لباس جیغ ایوانکا مشکی خواهد شد.» pic.twitter.com/5XEW7akIvs — دیدگاه نو (@didgahenow) June 21, 2019

#اسالم #ایوانکاترامپ #ترامپ #دیدگاهنو