توئیت صادق زیباکلام درباره مخالفت دوقاضی با ترامپ

تصمیم دوقاضی درمخالفت باترامپ تحسین برانگیزاست.تصورش رابکنیددرایران قوه قضاییه حکم بازداشت یامحکومیت فردی را که حکومت خواسته برآورده نسازد. — صادق زيباكلام (@sadeghZibakalam) October 18, 2017

در تلگرام بخوانید

#ترامپ #دیدگاهنو #زیباکلام