تکفیری چه کسی است؟

واژه تکفیر از کلمهٔ عربی کفر مشتق شده‌است و تکفیری یعنی مسلمانی که دیگر مسلمانان را متهم به ارتداد می‌کند. در اتهام تکفیر، شخصِ تکفیری، دیگر مسلمانان را متهم به ناخالص بودن و از راه اسلام منحرف شدن می‌کند. تکفیری در ادبیات جمهوری اسلامی غالبا به سلفی هایی اطلاق میشود که کشتن شیعیان را مجاز میشمارند. اما در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی این واژه صرفا به سلفی های نزدیک به جریان وهابیت نسبت داده نمیشود بلکه آقای خامنه‌ای جتی برای ایجاد فشار بر مراجع شیعه‌ای که ولایت فقیه را به رسمیت نمیشناسند و یا از عملکرد او انتقاد میکنند از لفظ تکفیری استفاده میکند.

کسب و کار تندروها در ایران به سرکوب مردم و آزار آنها در خانه و خیابان محدود نمیشود و اگر ولی فقیه امر کند از دیوار سفارت هم بالا میروند یا تحت عنوان مداح اهل بیت اشعاری در جهت تصرف عربستان و زیبا بودن شهر مکه بعنوان پایتخت ایران هم میخوانند. در سالهای رهبری علی خامنه‌ای اهل سنت در ایران از کمترین آرامش و آسایشی برخوردار نبوده اند. از زندانی و دستگیر کردن بزرگان اهل سنت تا تخریب نماز خانه های آنها همه و همه با زدن برچسب “تکفیری” ممکن شد. اگر آقای خامنه ای از یک جریان مدهبی احساس خطر کند فارغ از اینکه این جریان شیعه یا سنی باشد یا حتی جریانی عرفانی و مرتبط با دراویش باشد، برای مقابله با آن ابتدا با استفاده از رسانه عمومی که در اختیار دارد تبلیغات عظیمی به جهت تخریب چهره و برچسب زدن به آن جریان انجام میدهد و با استفاده از بازوی رسانه ای این برچسب را دایما در ذهن مخاطب پررنگ میکند. مخاطب عام پس از مدتی تصور میکند بعنوان مثال تمام مسلمانان اهل سنت کسانی هستند با صورت های ترسناک که قصد جان اشان را دارند و یا جریان تشیع مخالف آقای خامنه‌ای عده ای مراجع مرتجع و تندرو هستند که علی خامنه ای با تمام جنایایتی که کرده است بازهم از آنان روشنفکر تر است.

این برنامه ها البته با توجه به بازوی قوی رسانه ای نسبتا موفق عمل کرده است و ذهنیت عامه را به سمت اتهاماتی که هر روز از صداسیما تکرار میشود سوق داده است. سناریو مهم دیگر برچسب ارتباط با بیگانگان است مثلا وصل کردن بهائیان به اسرائیل، وصل کردن اهل سنت ایران به عربستان و ربط دادن شیعیان مخالف خامنه ای به انگلستان و اطلاق واژه “تشیع انگلیسی” به آنهاست. صداوسیما برنامه های متعددی به جهت تخریب چهره شیعیان مخالف ولایت فقیه ترتیب داده است و در آن این جریان تشیع را نیز تکفیری نامیده است و تلاش میکند تا مخاطب القا کند که شیعیان مخالف آقای خامنه‌ای شیعیانی متحجر و سنتی هستند که قصدشان کشتن اهل سنت است. این درحالی است که تا امروز نزدیک به نیم میلیون از سنی ها سوریه که بیش از چهارصد هزار نفر آنها زنان و کودکان بوده اند با حمایت مستقیم سپاه و شخص علی خامنه ای قتل عام شده اند. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران با انتشار عکس کودکان سوری آنها را شایسته مرگ میداند چرا که زمانی که بزرگ شوند تکفیری خواهند شد!

کسی که خود مخالفانش را تکفیری میخواند، دستانش تا مفرغ به خون آغشته است و ثانیه ای نیست که کوچک و بزرگ به دلیل سیاست های شخص علی خامنه ای برخاک نغلتند. اگر خمینی و صدام حسین با سیاست هایشان سه دهه قبل نزدیک به یک میلیون شیعه و سنی را به خاک و خون کشیدند امروز علی خامنه ای این مسیر را ادامه میدهد تا بقول آقای خمینی “این اسلامی که خون میخواهد تا درختش آبیاری شود” بدون باغبان نماند!

تکفیری شخص علی خامنه ای و اوباش اسلحه به دست او هستند که نه تنها به مسلمانان رحم نمیکنند که هموطنان خود را هم هر روز به انواع مختلف سرکوب میکنند و آزار میدهند. تکفیری وزارت اطلاعات تحت امر خامنه‌ای است که با دستور مستقیم او روشنفکران این سرزمین را کار آجین میکند. تکفیری اطلاعات سپاه پاسدارانی است که امید علیشناس را جلوی چشمان مادرش می رباید و نزدیک به دوماه اعتصاب غذای آرش صادقی برایش بی اهمیت است. این خامنه ای است که هر روز به تکفیر دیگران و خودی و غیرخودی کردن مشغول است.

#مرتضیروحانی #تکفیری #دیدگاهنو #خامنهای #تشیعانگلیسی