جان پناه علی خامنه ای و استراتژی ” بدل سازی”


کامفیروزی

در تلگرامبخوانید

فریبا داوودی مهاجر

فعال حقوق زنان

سخنرانی انتقاد آمیز محمد علی کامفیروزی در مقابل علی خامنه ای آن هم در شرایطی که مخالف و موافق رهبری با آستانه صبر وی آشنا هستند به شکلی که در سخنرانی های عمومی به راحتی از کلماتی چون “به درک و ولنگاری “ استفاده می کند نشان دهنده  اتخاذ استراتژی نوین وی در شرایط جدید است. (ماکت بدل سازی) روشی است که بیشتر به منظور پوشش و استتار برای قابلیت بقا استفاده می شود. این استراتژی نیازمند زمان یابی و مکان یابی مناسب برای موفقیت است که به نظر می رسد علی خامنه ای عجولانه و بدون توجه به این مقدمات آن را در دستور کار قرار داده است. ماکت بدل سازی همواره به منظور اختفا ضعف ها و یا بحران های جدی و پنهان کردن نقاط شکننده یک نظام سیاسی اتفاق می افتد که آن حکومت را زمین گیر کرده و یا در آستانه زمین گیری قرار داده است. بدل سازی به مانند موقعیت پدافندی است که اثرات تخریبی وضعیت موجود حکومت را تقلیل و یا ابتکار عمل را دوباره به خیمه نظام یعنی علی خامنه ای بازگرداند.

سخنرانی کامفیروزی صراحتا نقد عملکرد علی خامنه ای بود که هر از چندی با احسنت دیگر دانشجویان برگزیده شده حاضر در مجلس روبرو می شد. دانشجویانی که از هفت خوان رستم گذشته و به فیض دیدار رهبر فرزانه نائل شده بودند. در چنین شرایطی به نظر می رسد اظهارات وی اتفاقی نبوده و با اهداف خاصی مهندسی شده است چرا که شخصیت خامنه ای به گونه ای است که اگردر یک جلسه خصوص هم حرف مخالفی بشنود حرف سخنران را قطع و اجازه حرف زدن نمی دهد. (ماکت بدل سازی) که با (ماکت فریب) همراه است در واقع از روش های شبیه سازی و یا همگون سازی تبعیت می کند که کارکرد مقطعی یا بلند مدت آن خروج و کنترل ازبحرانی است که نظام با استفاده از نیروهای موجود و مجموعه ای از فعالیت ها بتوانداز آن عبور کند . بحران هایی که در ادامه مطلب به آن خواهیم پرداخت. آنچه مسلم است بدون تحلیل استراتژی جدید و به طور کلی استراتژی حرکت نمی توان حتی درباره یک موضوع سیاسی حرف زد تا چه رسد به آن که آن را تحلیل کرد.

بدل سازی 

بدل‌سازی یا (شبیه‌سازی) تغییر قیافه هدف حقیقی و اصلی،و استفاده از تجهیزات و تأسیسات کاذب و فریبنده در فاصله منطقی از هدف حقیقی است که در صورت حسن اجرا، موجب محفوظ ماندن هدف های حقیقی و اصلی می‌شود. اگر خوب به صحبت های کامفیروزی دقت کنیم در می یابیم سخنانش نسخه بدلی مانیفست جنبش سبزی بود . جنبشی که اگر یک نفر در میان سیاسیون اعم از راست و چپ بداند این جنبش زنده است شخص آقای خامنه ای است . با نسخه بدل سازی می توان آرام آرام اهداف حقیقی این جنبش را با سیاست نفوذ و تخریب به نفع نظام تغییر داد. بدل سازی را می توان به وسیله پوشش های فیزیکی و تبلیغاتی همانند پوشاندن، شبیه سازی، تجهیزات مناسب، پرسنل و  شاخ و برگ دادن  از افکار عمومی پنهان کرد. موفقیت این روش به انضباط دقیق نیازمند است .

همگون‌سازی

همگون نشان دادن مطالبات و اهداف کلید فریب است. گاه در این روش حتی روشنفکران جامعه به دلیل سطح بالای آمیختگی دچار خطا شده و اشتباه می کنند . تو گویی در یک نبرد تانک های بزرگ را در مکان های مناسب با تورهای استتتاری به شکلی پنهان می کنند که حریف قادر به تشخیص نیست و یا سربازان را به گونه ای نسبت به محیط گل مالی یا سیاه و سبز می کنند که انگار بخشی از طبیعت اطراف هستند . همگون‌سازی در روش و  تجهیزات و تبلیغات  موجب توجه نکردن و حساسیت زدایی حریف می شود . همه این ها یعنی  تغییر قیافه هدف حقیقی و اصلی جنبش های مردمی  و استفاده از تجهیزات و  روش های کاذب و فریبنده  که در صورت حسن اجرا موجب محفوظ ماندن یک حکومت از هدف های حقیقی و اصلی  مردم می‌شود و این همان سیاستی است که خامنه ای برگزیده است.

اختلاف در میان گروه های داخل نظام که زمانی در بحران ها کنارهم می ایستادند وامروز نه تنها نمی ایستند بلکه علیه هم افشاگری و سندهای محرمانه افشا می کنند یکی از دلایل انتخاب سیاست جدید توسط رهبر ایران است تا به موقعیت فصل الخطاب بودنش برگردد . چراکه امروز حتی هوادارنش از او عبور کرده و به منافع شخصی خود می اندیشند .  آن ها با چشمان خود دیدند و با گوش های خود شنیدند رهبر فرزانه امروز حرف می زند و فردا عملی دیگر انجام می دهد. اختلاف جناح های مختلف در جمهوری اسلامی جدی است و به حدی رسیده است که  از رهبر فرمان نمی برند و هر روز به یک شکل اسناد دزدی ها و فساد های مالی گروه مقابل را رو کرده و به عملیات ایضایی مقابل هم دست می زنند و خامنه ای می داند این عمل خطری جدی برای نظام است که می تواند یک شبه نظام را نابود کند حتی اگر به جای بک قرارداد صد توافق نامه با آمریکا ببندد که با شعار حقوق بشر ، حقوق بشر را فروخت .

از سویی دیگر خامنه ای که تا دیروز تره برای مطالبات مردم خرد نمی کرد در چنین شرایطی می خواهد با قیافه روشنفکرانه و مظلوم نمایی بدل زده و نشان دهد که اگر مردم به او فحش هم بدهند آزاد هستند. او به خوبی می داند مردم می دانند شعاراسلام گرایی جمهوری اسلامی برای عدالت، دروغ ، فریب و تاکتیک کثیف سیاسی است . او به خوبی می داند راه زندگی توده مردم از نظام جمهوری اسلامی جدا شده و تبلیغ سبک زندگی اسلامی شکست خورده و به مزاحی در سخنرانی های تشریفاتی تبدیل شده است. مردم می خواهند سبک زندگی خود را خودشان انتخاب کنند و از نسخه پیچی حکومت بیزارند. فقر، شکست سیاست های اقتصادی، عقب گرد رشد و توسعه در ایران، تورم و گرانی ،بیکاری، فقدان امنیت شغلی. فقدان رفاه و نشاط عمومی نیز خامنه ای را به عملیاتی کردن ( ماکت بدل سازی ) وادار کرده است. اختلاس و دزدی هاو ارقام نجومی فیش های حقوقی ، ملت را عصبانی کرده است . اگر چه آن ها از ترس زندان و مرگ در کهریزک به خیابان ها نمی آیند ولی رهبری می داند مردم از جمهوری اسلامی مشمئز شده اند.

درگیری جمهوری اسلامی در جنگ های منطقه ای،ماجراجویی های توسعه طلبانه منطقه ای که از سیاست صدور انقلاب و اندیشه های سید قطب مصری ریشه می گیرد جمهوری اسلامی و بخصوص علی خامنه ای را در وضعیتی قرار داده که به نظر می رسد آن ها را وادار به  بدل سازی و فریبکارهایی برای تضمین بقا نظام کرده است. مانند فتوای اخیر آیت الله ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعه که گفته است در صورت “الزام دانشگاه خارج از کشور به ترک حجاب”، این اجازه را “متدینین” دارند که به این شرط، بتوانند حجاب را رعایت نکنند.

فریبا داوودی مهاجرفریبا داوودی مهاجر فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار ایرانی است. او سردبیر انجمن روزنامه نگاران جوان، عضو مرکزی کمیته سازمان مدافعان آزادی مطبوعات ایران، همچنین عضو شورای عالی سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی (ادوار دفتر تحکیم وحدت) بوده است.

#دیدگاهنو #فریباداوودیمهاجر #کامفیروزی