جا زدن آیت الله خمینی به جای مسیح!


photo_2016-06-03_00-42-48

در تلگرامبخوانید

حمید دباشی در کتاب Staging a Revolution تصویری از پوسترهای انقلاب ایران منتشر کرده است که در آن تصویر آیت الله خمینی در کنار صلیب مسیحیان آمده است و در بالای آن نوشته شده است “ظهور مسیح!”. به نظر میرسد هوادارن آیت الله خمینی برای دعوت مسیحیان به حمایت از وی، تلاش کرده اند تا او را به جای حضرت مسیح جا بزنند!

 

#خمینی #مسیح