جا سازی ردیاب جی‌پی‌اس در پاسپورت‌های ایرانی

اخیرا شایعاتی مبنی بر استفاده تراشه جی‌پی‌اس در درون پاسپورت‌های ایرانی مطرح شده است و در ویدیو زیر نیز یکی از شهروندان ایرانی با برش بخشی از برگه‌های پاسپورت ایرانی از وجود یک تراشه در درون پاسپورت اطلاع می‌دهد. در ویدیو این شهروند ایرانی نگرانی خود را نسبت به ردیابی فعالان سیاسی و مخالف جمهوری اسلامی بیان می‌کند و معتقد است از طریق این تراشه‌ها امکان ردیابی فعالان سیاسی و مخالف جمهوری اسلامی امکان پذیر است. همچنان دیدگاه‌نو از صحت این موضوع مطلع نشده است با این حال سوال همچنان برقرار است، آیا حکومت جمهوری اسلامی از تراشه‌های خاصی جهت ردیابی شهروندان معترض استفاده می‌کند یا خیر؟


#پاسپورتایرانی #جمهوریاسلامی #دیدگاهنو #سیاست