جزئیات قتل همسر دوم نجفی از زبان زن همسایه

شهریاری سرپرست دادسرای امور تهران خبر از قتل میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران خبر داد. براساس اطلاعات موجود همسر نجفی که زن جوانی بود در خانه مسکونی خود در منطقه سعادت آباد به قتل رسیده است. خانم استاد به علت اصابت گلوله در خانه‌اش به قتل رسیده است و همچنان از ضارب و ضاربین این حادثه اطلاعی در دست نیست.

جزئیات قتل همسر دوم نجفی از زبان زن همسایه شهریاری سرپرست دادسرای امور تهران خبر از قتل همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران خبر داد. وی به علت اصابت گلوله در خانه‌اش به قتل رسیده است و همچنان از ضارب و ضاربین این حادثه اطلاعی در دست نیست pic.twitter.com/PleSUt1yeK — دیدگاه نو (@didgahenow) May 28, 2019

#کشتهشدن #محمدعلینجفی #دیدگاهنو #شهردارسابقتهران #شهردارتهران #همسرنجفی