امام‌جمعه شیراز مردم را تهدید به کشتار کرد


امام جمعه شیراز پس از افزایش اعتراضات مردمی در ایران خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت: اگر ‌نمی‌توانید اوضاع شیراز را کنترل کنید از فردا خودم وارد معرکه می‌شوم. لطف الله دژکام: «رضا خان با تمام قلدری‌اش نتوانست عمامه از سر آخوند بردارد، اغتشاشگران چه جایگاهی دارند که می‌گویند آخوند باید برود. اگر شورای تامین این استان نمی تواند اغتشاشات را جمع کند، فردا شخصا و به همراه بسیج به میدان خواهم آمد. این‌که تابلوی بسیج را پایین می کشند، غلط می‌کنند، نمی نشینیم که هرکس هر کار دلش خواست بکند.»