جمهوری اسلامی نیروگاه ۴۱۱ میلیون یورویی برای بشار اسد می‌سازد

۴۱۱ میلیون یورو ظرف ۳ سال جهت ساخت نیروگاه در سوریه توسط جمهوری اسلامی هزینه خواهد شد. وزیر نیرو جمهوری اسلامی سه شنبه ۹ بهمن ۹۷ کلنگ ساخت یک نیروگاه را در لاذقیه سوریه به زمین زد و گفت حداکثر تلاشمان را می‌کنیم تا در اسرع وقت و حداکثر طی سه سال آینده این نیروگاه را بسازیم و به مردم سوریه هدیه بدهیم. هزینه اولیه ۴۱۱ میلیون یورو معادل۵/۳۴۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان برآورد شده است.

#جمهوریاسلامی #دیدگاهنو #سوریه