جنگ‌طلب کیست؟

ویدئویی از سردار عارف حاج قاسم سلیمانی…!! براستی چه کسی بدنبال افروختن آتش جنگ در منطقه است؟


جنگ طلب کیست؟ ویدئویی از سردار عارف حاج قاسم سلیمانی…!! براستی چه کسی بدنبال افروختن آتش جنگ در منطقه است؟ pic.twitter.com/iIZQzM3Z7w — دیدگاه نو (@didgahenow) June 19, 2019

#جنگطلب #دیدگاهنو #قاسمسلیمانی