حسن خمینی:‌ هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم

حسن خمینی نوه روح‌الله خمینی در سخنرانی خود در حسینیه جماران اعلام کرد: «زیربنای یک جامعه احساس رضایت مردم است» و همچنین هشدار داد؛ «هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگران بروند.». حسن خمینی در ادامه افزود: « باید قواعد رفتار انسان‌ها و علل سقوط و ثبوت را به دست بیاوریم تا در زندگی رعایت کنیم؛ و الا هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگران بروند. اگر قواعد را رعایت نکنید، عرصه را از شما می‌گیرند.»

#نظامجمهوریاسلامی #سیاست #روحاللهخمینی #حسنخمینی #دیدگاهنو