حسن روحانی: ما رشوه داریم نباید عصبانی بشیم!

حسن روحانی، روز چهارشنبه ۳۰ آبان در جلسه هیئت دولت با اشاره به موضوع پولشویی ضمن حمایت تلویحی از جواد ظریف که به تازگی از فساد گسترده پولشویی در کشور سخن گفته است، خطاب به دیگر مقامات جمهوری اسلامی گفت: «هر موضوع حقوقی، دینی، عرفانی، اجتماعی و اقتصادی را که باید کارشناس‌ها درمورد آن بحث کنند، به سطح خیابان نیاوریم، نادرست مطرح نکنیم و مردم را به جان هم نیندازیم.»

در تلگرام بخوانید

حسن روحانی در میان سخنان خود اشاره کرد که نباید مسئولان هر بحثی را علنی کنند و در ادامه افزود: «یک کشور به من نشان دهید که در آن پولشویی و فساد نیست.»

هر چند حسن روحانی سخنان جواد ظریف را تایید کرد با این حال از اختلاف نظر خود نسبت به انتشار اخبار پیرامون مباحث حساس کشوری خطاب به ظریف و دیگر مقامات جمهوری اسلامی در جلسه هئیت دولت تاکید کرد:«چرا راجع به مسایل روشن می‌جنگیم. بله همه دنیا گرفتار پولشویی است. شما به من نشان دهید یک کشور در دنیا هست که در آن پولشویی انجام نمی‌گیرد و یک کشور در دنیا به من نشان دهید که فساد، مواد مخدر و جنس تقلبی در آن نیست. همه باید تلاش کنیم مفاسد را کم کنیم و راه پولشویی را ببندیم. چرا این‌قدر جر و بحث می‌کنیم.»

پس از مصاحبه جواد ظریف و بیان اینکه در سیستم مالی جمهوری‌اسلامی پولشویی وجود دارد بسیاری از جریانات مخالف دولت سخنان جواد ظریف را سندی بر فساد گسترده مقامات جمهوری اسلامی دانستند و از سویی دیگر جریان اصوالگرا در ایران نیز حملات خود را علیه دولت و جواد ظریف آغاز کرد. ظریف در مصاحبه خود به تاریخ ۲۱ آبان تلویحا از منفعت بردن بخش‌های از نظام از سیستم پولشویی سخن گفت.

 «چرا راجع به مسایل روشن می‌جنگیم. بله همه دنیا گرفتار پولشویی است. شما به من نشان دهید یک کشور در دنیا هست که در آن پولشویی انجام نمی‌گیرد و یک کشور در دنیا به من نشان دهید که فساد، مواد مخدر و جنس تقلبی در آن نیست. همه باید تلاش کنیم مفاسد را کم کنیم و راه پولشویی را ببندیم. چرا این‌قدر جر و بحث می‌کنیم.» این بخش از سخنان ظریف مشخصا به دلایل مخالفت با الوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی را هدف گرفت و همین امر منجر به واکنش نمایندگان اصولگرا و رئیس مجلس را ایجاد کرد.

نمایندگان مجلس پس از سخنان ظریف پیرامون پولشویی اقدام به جمع آوری امضا جهت استیضاع وی کردند و سخنان او را مصداق آب به آسیاب دشمنان انقلاب دانستند.

با وجود انتقادات شدید به جواد ظریف، وی نیز سخن خود را دارای مستندات دانست و گفت: «این مستندات در دسترس عموم است».

در تلگرام بخوانید

از سویی دیگر حسن روحانی در نشست هئیت دولت نیز سخنان جواد ظریف را تایید کرد و گفت: «باید با مواد مخدر بجنگیم ولی معتاد داریم. باید با دزدی بجنگیم متأسفانه دزد داریم، حالا در اقلیت ولی آدم‌های ناسالم و ناپاک هم داریم. باید با فساد بجنگیم. متأسفانه رشوه داریم و نباید از بیان آن عصبانی بشویم. اگر متأسفانه در دستگاه‌های حکومتی و ادارات ما در گوشه و کناری، رشوه‌ای هم باشد باید با آن بجنگیم و مبارزه کنیم. نباید ناراحت شویم.»

#فساداداریدرایران #پولشویی #حسنروحانی #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی #جوادظریف