حسن عباسی از تاسوعا در کاخ سفید، بلیت فضایی، نیمه شعبان در بکینگهام تا زیارت بیت المقدس

حسن عباسی از تئوریسین‌های امنیتی در ایران در یکی از سخنرانی‌های خود با اشاره به دستاوردهای ۱۴۴۰ جمهوری اسلامی سخنان را مطرح کرده است که در فضای مجازی موجب تمسخر او شده است. وی در این سخنان می‌گوید در رسال ۱۴۴۰ به دستاوردهای همچون « برگزاری تاسوعا در حسینیه کاخ سفید، نیمه شعبان در مهدیه باکینگهام لندن، شب‌های قدر در ورسای پاریس، بلیط دوطرفه به ایستگاه فضایی شهید تهرانی مقدم، زیارت بیت المقدس کان‌هو شباه عبدالعظیم».

با حسن عباسی تا ۱۴۴۴ برگزاری تاسوعا در حسینیه کاخ سفید نیمه شعبان در مهدیه باکینگهام لندن شب‌های قدر در ورسای پاریس بلیط دوطرفه به ایستگاه فضایی شهید ت.م زیارت بیت‌المقدس کان‌هو شاه عبدالعظیم نظرتان درخصوص این سخنان حسن عباسی چیست؟ pic.twitter.com/PvVS1yDOMX — دیدگاه نو (@didgahenow) January 27, 2019

#جمهوریاسلامی #حسنعباسی #دیدگاهنو