حسن عباسی در زندان نیست!

حسن عباسی از چهره‌های رادیکال و نزدیک به علی خامنه‌ای و همچنین از منتقدان وزارت اطلاعات که به تازگی به زندان منتقل شده بود و پس از گذشت دو روز سپری کردن زندان به مرخصی یک روزه آمده بود، به زندان بازنگشت و وی طی روزهای اخیر اقدام به سخنرانی در حسینیه باغبهار ملایر کرده است. حسن عباسی که به دلیل سخنران‌های جنجالی معروف شده است در حالی به زندان بازنگشته است که شاکی پرونده وی وزارت اطلاعات است!

#جمهوریاسلامی #حسنعباسی #دیدگاهنو #زندان