حسن نصرالله می‌گوید، در تابستان با اسرائیل جنگ خواهد بود و او کشته خواهد شد

حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان می‌گوید که در تابستان پیش رو جنگ با اسراییل رخ خواهد داد و خود او نیز شهید خواهد شد. نصرالله، از احتمال آغاز یک جنگ جدید با اسرائیل در تابستان پیش‌رو خبر داده و احتمال کشته شدن خود و رهبران درجه اول گروه تروریستی حزب‌الله در این جنگ را مطرح کرده است.

.

حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان می‌گوید که درتابستان پیش رو جنگ با اسراییل رخ خواهد داد و خود او نیز شهید خواهد شد. نصرالله،ازاحتمال آغاز یک جنگ جدید با اسرائیل درتابستان پیش‌رو خبر داده و احتمال کشته شدن خود و رهبران درجه اول گروه تروريستی حزب‌الله در این جنگ را مطرح کرده است pic.twitter.com/Z1UdYtZEwS — دیدگاه نو (@didgahenow) April 29, 2019

#اسرائیل #حزبالله #حسننصرالله #حزباللهلبنان #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی #لبنان