حسن نصراله مجدد از تامین کامل مالی حزب الله توسط جمهوری اسلامی خبر داد

حسن نصراله رهبر حزب الله لبنان در نشستی با حضور مقامات لبنانی و ایرانی بار دیگر تاکید کرد که تمام مخارج مالی حزب الله لبنان و سایر گروه‌های وابسته در منطقه توسط جمهوری اسلامی تامین می‌شود. در حالی جمهوری اسلامی میلیاردها دلار خرج در کشورهای دیگر می کند که بسیاری از مردم ایران زیرخط فقر زندگی می‌کنند.

حسن نصراله مجدد از تامین کامل مالی حزب الله توسط جمهوری اسلامی خبر داد حسن نصراله رهبر حزب الله لبنان در نشستی با حضور مقامات لبنانی و ایرانی بار دیگر تاکید کرد که تمام مخارج مالی حزب الله لبنان و سایر گروه‌های وابسته در منطقه توسط جمهوری اسلامی تامین می‌شود. pic.twitter.com/DmEPmMz9pw — دیدگاه نو (@didgahenow) February 8, 2019

#جمهوریاسلامی #حزباللهلبنان #حسننصراله #دیدگاهنو