حسین شریعتمداری و آی‌مک ۴۰ میلیون تومانی!

حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی در دفتر کار خود آی‌مک نزدیک به ۴۰ میلیون تومانی دارد و در همان حین نیز با آن سیستم علیه آمریکا می‌نویسد. حسین شریعتمداری که به «حسین بازجو» نیز شناخته می‌شود همچون دیگر مقامات جمهوری اسلامی از وسایل کمپانی اپل استفاده می‌کند اما همزمان علیه ایالات متحده آمریکا شعار می‌دهند.

#حسینشریعتمداری #دیدگاهنو #روزنامهکیهان #علیخامنهای