حفظ حقوق شهروندی یا تبلیغی انتخاباتی

در تلگرام بخوانید

کوروش صحتی – حسن روحانی٬ رییس‌جمهوری ایران٬ روز ۲۹ آذر منشور۱۲۰ ماده ای حقوق شهروندی را امضا و ابلاغ کرد. بخش عمده ای ازاین مواد از مجموعه قوانین موجود ایران گرفته  شده است. آقای روحانی در شعارهای انتخاباتی خود وعده داده بود که اقدام به تدوین این منشور برای حفظ حقوق شهروندان خواهد کرد. پیش نویس این منشور در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری او منتشر شد و حالا چند ماه مانده به پایان دوره ریاست جمهوری او متن نهایی و اصلاح شده آن منتشر می شود.

انتشار چنین منشوری که در آن مجموعه ای از قوانین مربوط به حقوق شهروندان مصرح در قوانین ایران گرد آمده گرچه می تواند با پیش کشیدن دوباره این حقوق در سطح حاکمیت و رسانه های حکومتی اقدام مثبتی قلمداد شود اما در نهایت بدون ضمانت اجرایی به حفظ حقوق شهروندان منجر نخواهد شد. در این منشور البته برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضا کنندگان آن است نیز چون حق انتخاب یا تغییر دین یا آزادی پوشش زنان نادیده گرفته شده است، اما نکته مهمتر این است که این منشور با وجود این نقا‌یص ازضمانت اجرایی برخوردار نیست.

در واقع این منشور جزدستگاه‌های تابع قوه مجریه درسایر نهادها ضمانت اجرایی ندارد. الهام امین‌زاده ، مشاور رییس‌جمهوری ایران و ازمسئولان اصلی تدوین این سند چندی پیش گفته بود که از ابتدا قرار نبوده است این منشورتبدیل به قانون شود. اما حسن روحانی در سخنرانی پیش از ارائه منشور گفته است که دولت لوایح مورد نیاز درباره حقوق شهروندی را تدوین کرده و به مجلس خواهد فرستاد و از همکاری سایر قوا برای اجرای این قانون ‌اطمینان‌ دارد. دولت برای تاکید بر اجرای مواد این منشور در سازمان‌های زیرمجموعه خود٬ شش ماه به آنها فرصت داده که برنامه اصلاح نظام حقوقی و اداری خود را بنویسند و تحویل بدهند.

با وجود خوشبینی های ابراز شده از سوی حسن روحانی شاید خود او بهتر بداند که ابراز اطمینان از همکاری سایر قوا با منشور حقوق شهروندی بیشتر به یک شوخی می ماند. سوال نخست این است که اگر قوای مورد نظر او تمایلی به حفظ حقوق شهروندان داشتند چرا تاکنون اقدامی در این راستا انجام نداده اند. بنا به گفته دست اندرکاران تهیه این منشور عمده مطالب این منشور از قوانین فعلی ایران یا معاهده هایی که ایران نیز از امضا کنندگان آن است گرد آوری شده است. بنابراین مشخص است که تمایلی به رعایت این قوانین در میان بخشهایی از حاکمیت که دست بالا را در ساختار قدرت ایران دارند وجود ندارد.

در عین حال اعلام اینکه مواد این منشور به صورت لایحه تقدیم مجلس خواهد شد تا تبدیل به قانون شود در خود تناقضی به همراه دارد که چگونه قوانینی که موجود است دوباره به قانون تبدیل شود.حسن روحانی در عین حال گفته است که یکی از اهداف اعلام منشور حقوق شهروندی ایجاد آگاهی در مردم از حقوق اساسی خود در قوانین ایران است. سخن این است که بخشی از حکومت با ایجاد ممنوعیت فعالیت تشکلهای مستقل مدنی و بازداشت روزنامه نگاران ، فعالان مدنی و حقوق بشر خود عامل مهمی در متوقف کردن جریان آگاهی رسانی در جامعه است.

با این وجود با گسترش روزافزون روشهای مختلف اطلاع رسانی از شبکه های اجتماعی گرفته تا رسانه های فارسی زبان خارج از ایران بنظر نمی رسد حکومت توفیق چندانی در این راه داشته باشد. بدین ترتیب بنظر می رسد امضای منشور حقوق شهروندی درایران در شرایط فعلی و چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران بیش از آنکه تلاشی در راستای ایفای حقوق شهروندی باشد افدامی تبلیغاتی است.

نخست آنکه حسن روحانی می خواهد به یکی از وعده های انتخاباتی خود در کنار وعده اصلی خود که حل و فصل پرونده هسته ای ایران بود تحقق بخشد و ازسوی دیگر با تاکید دوباره بر حفظ حقوق شهروندان بار دیگر برای جلب آرای رای دهندگان به خود در دوره پیشین انتخابات تلاش کرده باشد. بنا بر اعلام نهادهای بین المللی مدافع آزادی بیان وحقوق بشرکارنامه حقوق بشری ایران دربیش از سه سال گذشته نه تنها بهبودی نیافته بلکه در مواردی چون افزایش تعداد اعدامها وخیم ترنیز شده است.

دولتمردان جمهوری اسلامی ودرراس آنها رییس جمهوری و وزیر خارجه ایران نیز هرگاه در مجامع بین المللی با انتقادی از وضعیت حقوق بشر درایران روبرو شده اند همچون دولتهای پیشین ازاستقلال دستگاه قضایی ایران و تفکیک قوا سخن رانده و با فرافکنی از زیر بار مسولیت شانه خالی کرده اند. آقای روحانی به خوبی می داند که در نظام ولایت فقیه که رییس دستگاه قضایی اش رسما گفته است به دنبال اجرای منویات رهبر است ، نه تنها منشور حقوق شهروندی تازه نوشته اش ره به جایی نخواهد برد بلکه اصولی از قانون اساسی که مربوط به حقوق شهروندان است نیز همچنان زیر پا گذاشته خواهد شد.

استقلال دستگاه قضایی ایران و برابری همه شهروندان در برابر قانون سالهاست که به بوته فراموشی سپرده شده و بهتر است آقای روحانی به جای اعلام اطمینان از همکاری همه قوا با منشورحقوق شهروندی اش صراحتا به موانعی که این قوا در مقابل حقوق شهروندان ایجاد کرده و می کنند اشاره کند.

#حسنروحانی #دیدگاهنو #کوروشصحتی #منشورحقوقشهروندی