حقوق های نجومی از دو نگاه


در تلگرامبخوانید

مجتبی واحدی

تحلیلگر سیاسی

از حدود دو ماه قبل، موضوع حقوق های نجومی که برخی مدیران دولتی دریافت می کنند به رسانه ها کشید و اکنون‌می توان‌ ادعا کرد در صدر اخبار رسمی وبحث های در گوشی یا علنی مردم‌ قرار گرفته است. بنا دارم‌ در این یادداشت از دو منظر به موضوع بپردازم: “واکنش روحانی و دولت او به این‌ماجرا” و “داستان سرایی های اصولگرایان”. سخنگوی دولت روحانی در یک‌گفتگوی تلویزیونی در این مورد سخنانی گفته که اگر نام‌”سخنگو ” و تاریخ گفتگو از متن‌خبر حذف شود با گفتگوهای احمدی نژاد و یاران‌ او تفاوت اساسی ندارد. باقر نوبخت در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به اخبار مربوط به حقوق های چند ده میلیونی، این‌پرداخت ها را به مصوبه دولت احمدی نژاد نسبت داده و اظهار داشته است : ” پرداخت حقوق و پاداش های نامتعارف بر مبنای مجوزهای صادره در دولت قبل بوده و قانونی است اما قانون باید عوض شود” . وی سپس به دستور روحانی در خصوص حداکثر حقوق مجاز مدیران دولتی اشاره کرده و گفته است :” طبق دستور رئیس جمهور، شرکت ها، بانک ها، سازمان ها و غیره از این پس نمی توانند هیچ دستمزدی خارج از مصوبه جدید که حداکثر ١٠ برابر کمترین دریافتی ( نزدیک به ۹ میلیون تومان) را مجاز کرده است، داشته باشند.” اما جالب ترین‌بخش توجیهات نوبخت را بخوانید : ” روحانی گفته است هرکس نمی تواند با این شرایط کار کند، از این دولت برود”. جل الخالق ! برخی مدیران دولت روحانی به مدت سه سال بر اساس مصوبه دولت احمدی نژاد حقوق های نجومی دریافت کرده اند و حالا که موضوع رسانه ای شده ، آقای رئیس جمهور غیرت نمایی می کنند.

اما سر دیگر این ماجرا ،‌افراد و رسانه هایی هستند که هشت سال‌حامی فاسد ترین ‌دولت تاریخ ایران ‌بودند و اکنون فریاد “وا ملتا ” و “وا بیت المالا ” سر می دهند. همین روزها یکی از نمایندگان مجلس از مسکوت گذاشتن پرونده فساد در بنیاد شهید در دوره مسئولیت احمدی نژاد خبر داده و گفته است : “حجم فسادهای مالی آن قدر زیاد است می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند.” در مورد ابعاد این‌اختلاس که مربوط به قبل از سال نود و یک ‌می باشد سخنان‌بسیار گفته شده است. پیش از این جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس گفته بود “: در جریان این تحقیق و تفحص یک پرونده جابه جایی مالی ۱۷۰ میلیارد تومانی کشف شده است که برخلاف ادعاهای موجود این پول قابل بازگشت نیست چرا که از کشور خارج شده است.” بالاترین رقم ادعا شده در خصوص حقوق نجومی مدیران دولتی ،دویست و هشتاد میلیون‌تومان است‌ .رقم دریافتی این مدیر -به فرض صحت آمار ارائه شده – در طی چهار سال حدود سیزده میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر حجم فساد تنهادر یک‌پرونده اختلاس مربوط به دولت محبوب رهبر ،معادل چهار سال حقوق دویست و هشتاد میلیون تومانی به چهارده مدیر دولتی است‌.

یقین دارم اگر تعداد قابل توجهی از مدیران دولتی ،چنین‌حقوقی دریافت می کردند اکنون رسانه های اصولگرا سر و صدای فراوانی به راه می انداختند. ضمن‌آنکه اختلاس صد و هفتاد میلیاردتومانی بنیاد شهید مربوط به سال نود و یک و سال های پیش‌از آن‌می باشد که با توجه به نرخ تورم در سال پایانی دولت احمدی نژاد و سال های بعد از آن ،ارزش آن‌هم‌اکنون چند برابر شده است. البته گستردگی فساد در دولت‌احمدی نژاد و وقاحت رسانه های اصولگرا که در برابر آن‌فسادها سکوت کردند توجیه مناسبی برای سکوت در برابر حقوق های نجومی در دولت روحانی نیست. همچنین‌توضیحات مردم‌فریبانه سخنگوی دولت و انتساب این ولخرجی ها به مصوبه دولت احمدی نژاد ، بهیچوجه سهل انگاری دولت روحانی در برابر این‌ریخت و پاش های دولتی را توجیه نخواهد کرد . اما این‌بار نیز مطابق معمول، مدعیان‌اصولگرایی و رسانه های وابسته به ایشان ،با وقاحتی مثال زدنی ،چشم‌بر تازه ترین‌اخبار مربوط به اختلاس در دولت احمدی نژاد -بنیاد شهید -بستند و سوژه دیگری را بر سر نیزه کردند تا جناح مقابل خویش را منفعل نمایند. آنها سابقه ای شناخته شده در حمایت از مفسدان دارند. هر چه باشد آنان‌ سینه چاک‌رهبری هستند که پس از افشای فساد سه هزار میلیاردتومانی ،دستور “کش ندهید “صادر کرد. ( سه هزار میلیارد تومان که یکی از پرونده های فساد دولت احمدی نژاد بود معادل یازده هزار حقوق دویست و هشتاد میلیون‌تومانی است !) این طرفی ها هم منفعلانه والبته با نوعی فرافکنی ، تسلیم جوسازی اصولگرایان‌شدند و به صدر نشینی خبر حقوق های نجومی به جای خبر اختلاس در بنیاد شهید و سایر اختلاس های میلیاردی دولت محبوب رهبر تن دادند.

اغلب رسانه های اصلاح طلب تا کنون‌ثابت کرده اند در مخفی کردن اشتباهات و مفاسد مرتبط با دولت روحانی ،تفاوت زیادی با رقبای اصولگرای خود ندارند. یقینا اگر خبر پرداخت حقوق دویست و هشتاد میلیون‌تومانی مربوط به دولت احمدی نژاد بود اکنون صدها خبر وتحلیل از زبان و قلم‌اصلاح طلبان و اعتدالگرایان‌ منتشر شده بود . شخصا به اغلب تحلیلگران اصلاح طلب و دلسوزی حقیقی آنان نسبت به مردم‌،امیدی ندارم‌ اما رسانه ها و تحلیل گران مستقل موظفند ضمن‌اعتراض به مماشات سه ساله دولت روحانی در برابر حقوق های نجومی ،حقایق پشت پرده را‌ برای مردم‌تشریح نمایند تا همه بدانند در پشت پرده اشک‌تمساح‌اخیر اصولگرایان‌ چیست. باید به مردم یادآوری کرد که مشکل اصولگرایان‌آنست‌که چرا این ارقام‌هم‌ به یاران‌آنان‌نرسیده است. فقط همین و گرنه آنان با رقم‌های بسیار بالاتر نیز کنار آمده اند.

سید مجتبی واحدی سیاست‌مدار، روزنامه نگار و مشاور ارشد مهدی کروبی است که از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶ رئیس دفتر مهدی کروبی بوده‌است و از سال ۱۳۷۹ تا دی ۱۳۸۸، سردبیری روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد را بر عهده داشته‌است. از دیگر سوابق او، معاونت وزارت دارایی از سال ۱۳۶۷ و مشاور رسانه‌ای و مطبوعاتی مهدی کروبی در مجلس ششم و انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۴) می‌باشد. مجتبی واحدی پس از حصر خانگی مهدی کروبی در بهمن ماه ۱۳۸۹، به عنوان سخنگو و مشاور ارشد مهدی کروبی در خارج از ایران در حمایت از جنبش سبز فعالیت می‌کند.

#حقوقهاینجومی #مجتبیواحدی #دیدگاهنو #خامنهای #احمدینژاد