حمید نوری از عاملان اعدام دهه ۶۰ در دادگاه سوئد حاضر شد

حمید نوری، یکی از متهمان اعدام‌های ۱۳۶۷ که مدتی پیش در استکهلم سوئد بازداشت شده بود روز چهارشنبه ۲۲ آبان در دادگاه حاضر شد. کاوه موسوی،‌حقوقدان در گفتگو با ایران‌اینترنشینال اعلام کرد که نوری متهم به «جنایت جنگی،‌جنایت علیه بشریت،‌شکنجه و مشارکت در جرم مستمر باز ندادن جنازه‌ها» است.  ایرج مصداقی و کاوه موسوی پیگیر بازداشت این متهم در خارج از ایران بودند. اعدام‌های گروهی سال ۶۷ به فرمان آیت‌الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی انجام شد.

به گواه زندانیان سیاسی سابق که از این اعدامها جان به در برده اند، اکثر هم‌بندیان آنها که اعدام شدند افرادی بودند که در حال گذراندن دوران محکومیت بوده یا محکومیتشان تمام شده بود و حاضر به امضای “انزجارنامه” نبودند. بسیاری از بازداشت‌شدگان در دهه ۶۰ جوانانی در دهه ۲۰ زندگی خود بودند که به گفته خود زندانیان عمدتا به دلیل “داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند” و در تابستان ۶۷ در حال گذراندن محکومیت خود بودند. براساس آمار غیر رسمی حدود ۵ هزار نفر از زندانیان به دار آویخته شدند.

هیاتی که از سوی خمینی به زندان‌ها فرستاده شدند، در میان زندانیان و خانواده آنها موسوم به “هیئت مرگ” هستند. این هیات شامل تعدادی از مقامات قضایی و اطلاعاتی بود.  بسیاری از این اعدام شدگان در گورهای دسته جمعی در شهرهای مختلف ایران مانند تهران، اهواز و رشت به خاک سپرده شدند. خانواده اعدام شدگان هنوز هم نمی‌دانند این افراد در کجا به خاک سپرده شده‌اند. بنا به گفته فعالان حقوق بشر در سالهای اخیر حکومت ایران اقدام به تخریب همین گورهای دسته جمعی زده و در برخی شهرها روی این گورها پارک ساخته و یا با صاف کردن گورها در حال ساخت ساختمان بر آنها هستند.

#خمینی #حمیدنوری #هئیتمرگ #ایرجمصداقی #کاوهموسوی #اعدامدههشصت #جمهوریاسلامی #اعداموحقوقبشر