حکم شلاق و تبعید سلمان خدادادی نماینده متجاوز، نقض شد

حکم تبعید و شلاق سلمان خدادادی، نماینده مجلس که پیشتر توسط یکی از شعبه‌های دادگاه کیفری تهران در پی اتهام «رابطه نامشروع» با زهرا نویدپور صادر شده بود، توسط دیوان‌عالی کشور نقض شد. زهرا نویدپور پیش از خودکشی با انتشار چند ویدئو مدعی شده بود سلمان خدادادی به او تجاوز کرده است.


حکم تبعید و شلاق #سلمان_خدادادی، نماینده مجلس که پیشتر توسط یکی از شعبه‌های دادگاه کیفری تهران در پی اتهام «رابطه نامشروع» با #زهرا_نویدپور  صادر شده بود، توسط دیوان‌عالی کشور نقض شد. زهرا نویدپور پیش از خودکشی با انتشار چند ویدئو مدعی شده بود سلمان خدادادی به او تجاوز کرده است. pic.twitter.com/0VOzX05dwf — دیدگاه‌نو (@didgahenow) October 15, 2019

#تجاوزونمایندهمجلس #سلمانخدادادی #زهرانویدپور #مجلس #نمایندهمجلس #دیدگاهنو #تجاوز #جمهوریاسلامی