خامنه‌ای: امروز در ایران آزادی مطلق است

علی خامنه‌ای در سخنرانی خود در تاریخ ۱ فروردین ۹۷ به عنوان آزادی در ایران پرداخته و می‌گوید: «امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچکس بخاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظرِ حکومت است مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمی‌گیرد. کسی با افراد ضدحکومت کاری ندارد. هرکس ادعا کند که من مورد فشار قرار گرفته‌ام دروغ گفته». سخنان علی‌خامنه‌ای بارها از سوی شهروندان ایرانی تکذیب شده است و هم اکنون بسیاری از شهروندان معترض در ایران محبوس هستند و یا طی حیات جمهوری‌اسلامی پیشتر به زندان محکوم شده اند.

علی خامنه‌ای، ۱ فروردین ۹۷: «امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچکس بخاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظرِ حکومت است مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمی‌گیرد. کسی با افراد ضدحکومت کاری ندارد. هرکس ادعا کند که من مورد فشار قرار گرفته‌ام دروغ گفته» pic.twitter.com/epgpq6xZ08 — دیدگاه نو (@didgahenow) March 11, 2019

#آزادی #خامنهای #علیخامنهای