خامنه‌ای با چهار محافظ ارشد خود در مراسم «سان» دانشگاه افسری حضور یافت

علی خامنه‌ای در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش در حالی در مراسم سان حضور پیدا کردن که دستکم ۴ چهار محافظ ارشد وی مدام در کنار او بودند. بسیاری معتقدند که خامنه‌ای حتی از نزدیک‌ترین یاران خود نیز واهمه دارد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری‌اسلامی تاکنون بدون حضور محافظان خود در مکان عمومی حاضر نشده است و محافظان خامنه‌ای حتی در دیدارهای خصوصی و محرمانه خامنه‌ای نیز حضور دارند چرا که وی به نزدیکان خود نیز اعتماد ندارد. محافظان

#محافظانخامنهای #دیدگاهنو #خامنهای #جمهوریاسلامی #ارتش