خامنه‌ای دانشگاه آزاد را تصاحب کرد

در تلگرام بخوانید

در بحبوحه فاجعه فروریختن ساختمان پلاسکو، علی خامنه‌ای فرصت را غنیمت شمرد و دانشگاه آزاد را تصاحب کرد. در حالی که طبق قانون خامنه‌ای نمیتواند کسی را بر ریاست هیات موسس این دانشگاه عزل و نصب کند اما با حکم حکومتی علی اکبر ولایتی را به این سمت منصوب کرد. از هیئت موسسان دانشگاه آزاد اسلامی اکبر هاشمی‌رفسنجانی، سید عبدالکریم موسوی‌اردبیلی، عبدالله جاسبی، میرحسین موسوی، علی‌اکبر ولایتی، علی‌اکبر ناطق‌نوری، سید حسن خمینی، محسن قمی و حمید میرزاده دو نفر درگذشته اند و یک نفر (میرحسین موسوی) در حصر خانگی است . عجله خامنه‌ای برای تصاحب دانشگاه آزاد جالب توجه بود. پیام او به این شرح است:

“با عنایت به فقدان تأثرانگیز رئیس محترم هیأت مؤسس و هیأت امناء دانشگاه و سکوتِ اساسنامهٔ مصوّبِ شورایِ عالیِ انقلابِ فرهنگی در چگونگی انتخابِ رئیس هیأت مؤسس و ضرورت تسریع در انتخاب فرد عهده‌دار این مسئولیت، جناب آقای دکتر علی‌اکبر ولایتی از اعضای آن هیأت را به‌عنوان رئیس هیأت مؤسس منصوب می‌کنم تا هیچگونه وقفه‌ای در تمشیت قانونی امور آن دانشگاه -که نقش مؤثری در امر آموزش عالی کشور دارد- بوجود نیاید. همکاری اعضای محترم هیأت مؤسس و هیأت امناء و شورای عالی انقلاب فرهنگی در تکمیل اعضای هیأت مؤسس و هیأت امناء مورد انتظار جدّی اینجانب است.”

خامنه‌ای بر تکمیل اعضای هیات موسس هم تاکید جدی دارد که مشخصا به حذف هرچه سریع تر میرحسین موسوی از اعضای هیئت موسس و جایگزینی افراد معتمد خامنه‌ای اشاره دارد. هاشمی رفسنجانی در زمان احمدی نژاد تلاش کرده با وقف دانشگاه آزاد جلوی تصاحب آن را توسط خامنه‌ای بگیرد اما خامنه‌ای در اقدامی بی سابقه در تاریخِ حقوق و فقه، وقف دانشگاه آزاد را باطل کرد! پس از مرگ هاشمی حالا دیکتاتوری خامنه‌ای هر روز بیشتر نمایان میشود و خبری از دعواهای پشت پرده و توافقات سیاسی و کوتاه آمدن ها بخاطر مصالح نظام وجود ندارد. خامنه‌ای فاز نهایی پاکسازی را به سرعت آغاز کرده است.

#خامنهایولایتی #خامنهایدانشگاهآزاد #دیدگاهنو #خامنهای #دانشگاهآزاد