خاورمیانه؛ مادرِ دردسرهای عالم

در طول تاریخ معاصر کمتر زمانی را میتوان یافت که خاورمیانه در صلح و آرامش به سر برده باشد. این مشکل تاحدی بغرنج و لاینحل شده است که به شوخی آنرا به آب و خاک و زاویه تابش آفتاب نسبت میدهند. میزان بالای منابع انرژی کشورهای خاورمیانه خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس تا حدی است که انتظار میرود مردمان این کشورها در نعمت و آسایش مدام زندگی کنند. نیاز هر روزه دنیا به منابع انرژی، صدور میلیون ها بشکه نفت و دیگر مشتقات را از این منطقه به سایر نقاط جهان سبب شده است. اما چرا رفاه و آرامش از فروش این نعمت حاصل نمیشود؟ چرا آمال مردمان این کشورها رفتن به سرزمین ها دیگر است؟ جایی غبر از خاورمیانه!

در تلگرام بخوانید

شاید خاورمیانه جای خوبی برای کسب درآمد باشد اما قطعا جای امن و با ثباتی برای زندگی نیست. بسیاری از مورخان و اندیشمندان در باب مشکلات خاورمیانه قلم فرسایی کرده و میکنند اما نکته مغفول در این میان گذشته خاورمیانه است. واقعیت این است که مردمان این ناحیه جغرافیایی هرگز در صلح و آرامش به سر نبرده اند و هر از چندی به بهانه های گوناگون از قدرت طلبی و گسترش امپراطوری تا بهانه های مذهبی با هم در جنگ و درگیری بوده اند.

در طول تاریخ معاصر هرگاه طرح بحثی برای یافتن دلیل این نابسامانی ها صورت گرفته است، روشنفکران این کشورها در بهترین حالت تقصیر را به گردن دیگر کشورها انداخته اند و مسلما تا زمانی که مقصر خارج از ما باشد راه حلی هم وجود نخواهد داشت. عموما انسان درمانده زمانی که بدنبال دلیل درماندگی خود میگردد، از سر عجز و ناتوانی تقصیر را به گردن دیگران می اندازد. بسیار شنیده ایم چون کشورهای خاورمیانه نفت دارند و ثروت دارند، غربی ها خصوصا انگلیسی ها و آمریکایی ها دایما در حال توطئه هستند تا وضع این کشورها بد باشد.


بسیار بعید است که ساکنان خاورمیانه بپذیرند که ناتوان از همزیستی مسالمت آمیز در کنار هم هستند، عجیب خواهد بود اگر ساکنان کشورهایی که مرزهایشان دایما بر اثر جنگ و ناآرامی در حال تغییر است قبول کنند که از فقر دانش مسالمت آمیز رنج میبرند. اما واقعیت این است که ما مردمان خاورمیانه کینه ها را قرن ها که سهل است بلکه هزاران سال با خود حمل میکنیم و هنوز هم درگیر جنگ های پدران و اجدادمان هستیم. هرچند موبایل هایمان و ماشین هایمان آخرین مدل است اما سواد و دانش امان را بخوبی در طول هزاران سال آکبند نگه داشتیم!

در تلگرام بخوانید

#ایرانوعربستان #جنگهایخاورمیانه #خاورمیانه #خاورمیانهمادرمشکلاتعالم