خشم پدر زن ها

علی افشاری

تحلیلگر سیاسی


ابراهیم رئیسی در مراسم افتتاحیه دادسراهای دادگستری استان کرمانشاه در سال ۱۳۸۳


در تلگرامبخوانید

انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری با هیات اجرایی جنایت اعدام های دست جمعی ۶۷ آن فاجعه بزرگ انسانی را مجددا در کانون توجه افکار عمومی قرار داد و خونی تازه در کالبد دادخواهی و اجرای عدالت در این پرونده مهم قضایی تاریخ پسا انقلاب جاری ساخت. اما واکنش ها و تاثیرات اتفاق فوق فضای جدیدی را در عرصه سیاسی ایجاد کرد و پیامد های مربوطه را فراتر از اعدام های ۶۷ گسترش داد. در اصل بازنمایی سخنان آیت الله منتظری مرزبندی ها و نگاه به خشونت و مدارا در میدان سیاست ایران را دستخوش جابجایی کرد. اکنون پژواک ضرورت تعیین تکلیف با میراث سیاسی و مذهبی آیت الله خمینی در عرصه عمومی رسا تر از گذشته در بین نیرو های معترض به وضع موجود طنین انداز شده است. دیگر محدوده بحث خشونت به احمدی نژاد، پایداری ها و گروه های فشار منحصر نمی شود و فضا به سمت مباحث بنیادی و زیربنایی خشونت سیاسی در ایران پسا انقلاب رفته است.

غلط نیست اگر گفته شود، فوائد و برکت وجودی آیت الله منتظری فقط شامل مسائل گذشته ایران نمی شود، بلکه حال و آینده ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده ودر جهت دهی درست به فضا و ارائه معیار های کارگشا حائز اهمیت است. اکنون معلوم می شود برخی از کارگزاران جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل که در تحولات دو دهه اخیر کوشیده اند چهره ای متفاوت با گذشته خود ارائه دهند، تا چه میزان تغییرات شان واقعی و مبتنی بر تغییر نگرش و رد اشتباهات گذشته بوده و یا محصول جنگ قدرت و محرومیت از امتیازات بوده و دوباره در شرایط مساعد بازگشت به خویشتن خویش می کنند.

اما یکی از پسامد های ماجرا تضعیف امکان قرار گرفتن ابراهیم رئیسی و سید حسن خمینی بر مسند ولی فقیه جانشین است. در واقع برخورد های خشمگینانه احمد علم الهدی و سید محمد موسوی بجنوردی و طرح مسائل بی اساس نشان می دهد نگرانی اصلی آنها در به هم ریختن کاخ آرزو های شان در خصوص برکشیده شدن داماد ها در سپهر سیاسی حکومت است. نام رئیسی فراتر از گذشته به عنوان یکی از عاملان جنایت اعدام های دست جمعی ۶۷ در افکار عمومی مطرح شده است. این اتفاق جعل چهره معنوی برای وی را دشوار تر از گذشته می کند. البته رئیسی بخت زیادی برای جانشینی خامنه ای ندارد اما انطباق بالای او با ملاک های مد نظر رهبری و همچنین تلاش های هدفمند هسته سخت قدرت برای بر کشیدن وی در حکومت و تثبیت جایگاه وی در تولیت آستان قدس رضوی باعث شده تا گمانه زنی هایی شکل بگیرد.

پاشنه آشیل رئیسی بازنمایی نقش فعالش در جنایت ها و فجایع امنیتی دهه شصت و عملکرد عدالت سوز دستگاه قضایی در دهه های هفتاد و هشتاد است. در بخش مسلط قدرت نیز حساسیت هایی وجود دارد که راس نهاد ولایت فقیه حتی المقدور از مشارکت مستقیم در مسائل اطلاعاتی و پرونده های قضائی جنجالی بدور باشد. اما ماجرا برای حسن خمینی متفاوت است. او هیچ سابقه ای در اقدامات منفی و جنایت های نظام ندارد. از ابتدای حضور در عرصه سیاسی نیز بیشتر به سمت اصلاح طلبان و نیرو های معترض سمت گیری کرده است. اما دفاع مطلق وی از دیدگاه ها و عملکرد پدر بزرگ وپدرش مشکل آفرین شده است. در واقع تلاش او برای ادغام کامل خود در هویت تاریخی خمینی ها و عدم ارائه چهره مستقل،خمینی جوان را آسیب پذیر ساخته است. همچنین نگرانی جدی ایجاد کرده که وی در صورت حضور در قدرت به بازسازی اعمال منفی خاندانش بپردازد. پاره ای از دیدگاه هایش در عرصه سیاست خارجی و همچنین اسلام گرایی نیز این نگرانی را تشدید کرده است.

حسن خمینی داماد موسوی بجنوردی است


اما حمله سید حسن خمینی به خانواده آیت الله منتظری و مغرض خواندن آنها ، دروغ خواندن سخنان فقیه آزاده و طرح ادعا های گزاف و مغایر با واقعیت چون محوریت شخص آیت الله خمینی در وحدت ملی کشور خطرات اثر گذاری حسن خمینی در آینده ایران را به میزان زیادی افزایش داد. در واقع تلاش وی برای تحریف تاریخ، اتهام زنی و همچنین بیان دروغ در مورد گذشته و حال و توجیه جنایت هشدار جدی به افکار عمومی و نیرو های سیاست دمکراسی خواه و مدافع حقوق بشر است که دریابند سرمایه گذاری برای ارتقای جایگاه حسن خمینی در عرصه سیاسی ریسک بزرگ و محاسبه نشده ای دارد و باید از آن خودداری کرد.

البته نتیجه طبیعی موضع گیری اخیر سید حسن خمینی و فرافکنی دفتر نشر آثار آیت الله خمینی بر آفتاب افتادن تعارضات موجود در دعاوی اعتدالی و میانه روی است. در واقع حداقل در مواجه با مخالف تمایزی در سمت گیری حسن خمینی با مواضع اصول گرایان و لایه های افراطی آنان مشاهده نمی شود. همگرایی و همسویی بین محتوای سایت های جریانات افراطی و سمت گیری خانواده آیت الله خمینی نسبت به جنایت اعدام های ۶۷ و مواضع آیت الله منتظری در این خصوص روشنگر است. طبیعی است در شرایط کنونی جامعه تعارضات موجود منجر به بحران برای سید حسن خمینی در عرضه نیرو های تغییر خواه شده و جایگاه سیاسی و اجتماعی وی آسیب می بیند.

از اینرو باید علت اصلی پرخاشگری سید محمد موسوی بجنوردی را دریافت. او در دفاع از حکم آیت الله خمینی در اعدام زندانی های سیاسی که بر مواضع شان ایستاده اند، دچار فراموشی و مغاطه هایی شده است. آگاهان به امور و کسانی که در دهه شصت در جریان مسائل شورای قضایی بودند، گواهی می دهند که بجنوردی در دیدار های متعدد با آیت الله منتظری معترض و منتقد تخلفات در دستگاه قضایی و اطلاعاتی بوده است. او همچنین خود را به تجاهل و یا تغافل می زند که اگر حکم آیت الله خمینی چنین قابل دفاع بوده است چرا در مجموعه صحیفه نشانی از این نامه نیست؟ این مساله به خوبی نشان می دهد که زشتی این کار انقدر بوده که حتی متولیان بیت آیت الله خمینی و برادران انصاری نیز متوجه تبعات منفی کار شده و به سانسور روی آورده اند. اما اینک که مساله در سطحی گسترده بازتاب یافته است با احساس خطر به میدان آمده و سعی در توجیه ماجرا دارند. در مجموع خشمگینی علم الهدی و موسوی بجنوردی جدای از مواضع شان ریشه در به ریختن خیالات و تصورات شان برای آینده دارد. اینک امید داماد ها در پوشیدن ردای سومین ولی فقیه با تنگاناهای بیشتری مواجه شده است.

علی افشاری فعال سابق دانشجویی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در دوران اصلاحات. علی افشاری در سال ۱۳۸۴ ایران را ترک کرد و هم اکنون در مقطع دکترا مشغول تحصیل و پژوهش در دانشگاه جرج واشنگتن آمریکاست. افشاری برنده جایزه هلمن-همت سازمان دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ است.

#منتظری #کشتارهایدههشصت #موسویبجنوردی #علمالهدی #رئیسی #حسنخمینی #ابراهیمرئیسی