خلاصه حرف‌های احمدی‌نژاد چه بود

در این گزارش کوتاه خلاصه صحبت‌های اخیر محمود احمدی‌نژاد نوشته شده است. او در مصاحبه‌های اخیر خود تلاش دارد خود را مدافع حقوق مردم معرفی کند. با وجود ادعاهای احمدی‌نژاد در دوران وی شرایط مردم چه از منظر سیاسی و چه اقتصادی در شرایط مناسبی نبوده است. متن زیر سخنان احمدی‌نژاد است.

تغییری نکرده‌ام، وضع آزادی از زمان طاغوت بدتر شده است.

هیچ‌کس بیشتر از من به این انقلاب و رهبری خدمت و برای آن فداکاری نکرده است.

برای شرکت در انتخابات اساسا من از ایشان (رهبر) سوال نکردم که بیایم یا خیر. خود رهبر انقلاب در اثنای یک گفت‌وگو گفتند آمدن شما به صلاح نیست.

در مقایسه شاخص آزادی با دوران طاغوت، شدت عمل حکومت علیه مخالفان تخفیف یافته اما گستره برخورد حکومت با آزادی مردم بدتر شده است. یعنی در مقایسه با قبل، وضع آزادی بدتر شده است.

در پاسخ به این سوال که در دوران ریاست جمهوری آزادی را نزدیک به مطلق عنوان کرده بودید: حرف آن موقع من را تحریف کردید؛ من در آن مصاحبه گفتم آزادی در ایران «برای نقد دولت من» نزدیک به مطلق است.

مسئولیت مرتضوی با انتخاب مستقیم من نبود.

من تغییر نکردم؛ البته برخی موضوعات برایم روشن‌تر شده است.

آیا شورای نگهبان نمی‌تواند تغییر کند؟ آیا در انتخابات گذشته مهندسی نشد؟ دلیل‌شان برای رد صلاحیت من چه بود؟ چه پاسخی داشتند؟

#دیدگاهنو #علیخامنهای #محموداحمدینژاد