دادستان مشهد: شهروند آمریکایی بازداشت شده «شاکی خصوصی» دارد

موضع دادستان مشهد درخصوص یک زندانی آمریکایی در ایران: شهروند آمریکایی بازداشت شده «شاکی خصوصی» دارد. غلامعلی صادقی، دادستان مشهد، گفته است مایکل وایت، نظامی سابق آمریکایی که در مشهد بازداشت شده «شاکی خصوصی» دارد. دادستان مشهد به خبرگزاری مهر گفت مساله «امنیتی» بودن پرونده مایکل وایت هم «در حال بررسی» است، اما مساله مشخص آن است که او «شاکی خصوصی» دارد و نتیجه بررسی پرونده او هم پس از پایان مرحله تحقیقات اعلام خواهد شد. مایکل وایت از سربازان پیشین ارتش آمریکا است که برای دیدار با دوست دخترش به ایران سفر کرده بود و از تابستان گذشته زندانی شده است. جمهوری اسلامی ایران تاکنون چندین آمریکایی را زندانی کرده است.

#مایکلوایت #مشهد #دادستانمشهد #زندانی #دیدگاهنو #زندانیآمریکایی #حقوقبشردیدگاهنو