دادگاه شبنم نعمت‌زاده سوژه کاریکاتور مانا نیستانی

برگزاری دادگاه شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و در دادگاه وی به اتهام اخلال عمده در اقتصاد کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در اخلال در نظام دارویی کشور محکوم شد. از جمله نکات مورد توجه رسانه‌ها نحوه حضور و پوشش او در دادگاه بود.


برگزاری دادگاه #شبنم_نعمت‌زاده،دختر وزیر پیشین صنعت،معدن و تجارت برگزار شد و در دادگاه وی به اتهام اخلال عمده در اقتصاد کشور،تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در اخلال در نظام دارویی کشور محکوم شد.از جمله نکات موردتوجه رسانه‌ها نحوه حضور و پوشش او در دادگاه بود#مانا_نیستانی pic.twitter.com/GEG3LBAwLE — دیدگاه نو (@didgahenow) September 18, 2019

#کاریکاتور #مانانیستانی #دیدگاهنو #فسادمالی #شبنمنعمتزاده #جمهوریاسلامی