دانشجوی مصدوم از وضعیت حادثه در دانشگاه علوم تحقیقات می‌گوید

یکی از دانشجویان مصدوم در سانحه رانندگی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات که در بیمارستان صحبت می‌کند از بریدن ترمز اتوبوس فرسوده این دانشگاه می‌گوید. پس از این حادثه صدا و سیمای جمهوری اسلامی تلاش کرد، سکته کردن راننده اتوبوس را عامل سانحه رانندگی عنوان کند که سازمان پزشک قانونی سکته راننده اتوبوس را تکذیب کرد. این دانشجوی مصدوم نیز از وضعیتی که در تصادف تجربه کرد را می‌گوید. در حادثه سانحه اتوبوس دانشجویان ۹ دانشجو کشته و بیش از ۳۰ تن زحمی شدند. پس از واژگونی اتوبوس اولین نیروی اعزامی نیروهای ضدشورش به دانشگاه علوم تحقیقات بود.

صحبت‌های یکی از #دانشجویان مصدوم از سانحه رانندگی #دانشگاه_علوم_تحقیقات که دلیل این حادثه را بریدن ترمز عنوان می‌کند. pic.twitter.com/6JGDitqUPp — دیدگاه نو (@didgahenow) December 25, 2018

#دیدگاهنو #واژگونیاتوبوسدانشجویان #دانشگاهآزاد #اتوبوسدانشجویان #دانشگاهعلومتحقیقات