دست کم یک روز را با زندانیان زندان اوین بگذرانید

جمعی از زندانیان اندرزگاه ۸ زندان اوین در نامه‌ای سرگشاده که در اختیار دیدگاه‌نو قرار داده‌اند از آخرین وضعیت زندان و همچنین زندانیان بند ۸ سخن گفته و موضوعاتی را مطرح کرده‌اند که نشان از شرایط سخت و ناگوار برای زندانیان سیاسی و عقیدتی در این بازداشتگاه دارد. در این نامه سرگشاده خطاب به رسانه‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی به شرایط سالن‌های اندرزگاه و نبود حداقل امکانات برای زندانیان، شیوع بیماری و نبود درمان مناسب برای زندانیان،افزایش تعداد زندانیان در نبود مکان مناسب و نبود ظرفیت کافی برای تعداد زندانیان حاضر در اندرزگاه، سختگیری جهت تحویل دارو و عدم دسترسی کافی به دارو توسط زندانیان، کیفیت بسیار پایین غذا و در نهایت شگردهای امنیتی و قضایی جهت آزار زندانیان نوشته شده است.

در تلگرام بخوانید

نامه سرگشاده درباره وضعیت زندان اوین خطاب به افکار عمومی و مسئولان مربوطه

آیا مسئولان حکومتی ما از نمایندگان ملت تا مسئولان قوه قضائیه، هم اکنون می دانند وضع زندانیان در زندان اوین چگونه است؟

به نظر نویسندگان این نامه سرگشاده، جواب منفی است. نویسندگان این نامه زندانیان ساکن اندرزگاه ۸ در زندان اوین است که این نامه را از سر دلسوزی و هشدار، خطاب به رسانه ها و مسئولان مربوطه برای کاستن از آلام زندانیان این زندان چندین ماه است که شمار زندانیان به شدت افزایش یافته تا حدی که همه اتاقهای اندرزگاه ۸ ، زندانی کف خواب (بدون تخت) دارد و علاوه بر این حسینه سالن های این اندرزگاه نیز شبها مملو از زندانیانی که مجبور هستند در شرایطی سخت با کمترین فاصله نسبت به یکدیگر تنگاتنگ هم شب را به صبح برسانند. این در شرایطی است که برخی از آنها از بیماری های مختلف در رنج هستند و شرایط نامساعد نگهداری آنها باعث شده این بیماریها به دیگران سرایت کند و تعداد بی شماری در این اندرزگاه بیمار شوند. از سوی دیگر بهداری زندان به هیچ وجه جوابگوی این بحران بیماری نیست، نه پرسنل حرفه ای و مکفی برای این تعداد بالای زندانیان وجود دارد و نه داروهای مناسب و با کیفیت، از سویی دیگر آن دسته از زندانیانی که درمان بیماریشان در بهداری زندان میسر نیست به بیمارستان در خارج از زندان اعزام نمی شوند – ناگفته نماند که در سال گذشته این بحران منجر به چند مورد فوت زندانیان شده است.

لازم به ذکر است که مسئولان زندان در مورد دسترسی زندانیان بیمار به داروهایی که توسط خانواده آنها تحویل زندان می شود بی توجه و سختگیر و در مواردی از دسترسی زندانیان به داروهای تحویلی از خارج از ندان ممانعت می کند. خوراک زندانیان نیز از کمترین کیفیت غذایی ممکن برخوردار است؛ با وجود بودجه ای که برای سازمان زندانها تخصیص یافته که مبلغ کمی نیست غذایی که به زندانیان داده می شود در نهایت از سطل آشغال زند ان سر در می آورد. نویسندگان این نامه سرگشاده از نمایندگان مجلس و مسئولان مربوطه خواهشمند است دست کم یک روز را با زندانیان زندان اوین بگذرانید – البته نه در اتاقهای ویژه زندانیان خاص در برخی از بندهای ویژه زندان، بلکه در کنار زندانیان بی بضاعت – تا شاهد درد و رنج و آلام آنها باشند.

شگردهای سیستم فاسد قوه قضاییه در حاکمیت فاسد جمهوری اسلامی ایران

۱) تشکیل پرونده های واهی و جعلی توسط عوامل فاسد خود به جهت ایجاد مشکل برای فرد مورد نظر

۲) نشر اکاذیب در جراید مزدور و فاسد داخلی با چاپ عکس آنها و درج مطالب کذب و جعلی، به جهت تشویش اذهان عمومی و ترور شخصیتی فرد مورد نظر

۳) غارت و سرقت تمام اموال فرد بازداشت شده با هماهنگی مقامات ارشد حکومتی و قوه قضائیه

۴) برگزاری دادگاه های کاملا فرمایشی و نمایشی و بدون در نظر گرفتن قانون و قانون اساسی

۵) تمام محاکمه ها بر اساس خصومت و غرض ورزی و ضدیت با هرگونه مذاهب و قومیتها

۶) اجرای اعدام های کور و مخفیانه و کاملا غیر قانونی و غیر انسانی و وحشیانه، به جهت قدرت نمایی و وحشت از اعتراضات و جلوگیری از هوشیار نمودن مردم

۷) رسیدگی به پرونده های غیر امنیتی فقط با دریافت رشوه و بدون در نظر گرفتن هرگونه مدارک و مستندات

۸) رسیدگی به جرایم سیاسی – به صورت دلخواه حاکمیت فاسد و قبل از دستگیری صدور حکم واهی – در واقع قصاص قبل از جنایت و درج اتهامات واهی به نیت هتک حیثیت.

۹) درج گزارشات واهی توسط ضابطین خائن و خوش رقص اعم از اطلاعات سپاه – حفاظت قوه قضائیه، پلیس امنیت، آگاهی، کلانتری و غیره با همکاری کارچاق کنهای قوه قضائیه.

۱۰) ایجاد رعب و وحشت و توهین و بی احترامی به فرد بازداشتی و خانواده فرد بازداشتی.

۱۱) ممانعت از احقاق حق و سرپوش گذاشتن به سرقتها و کلاهبرداری های کلان که توسط قضات انجام می شود.

۱۲) تبدیل پرونده های کاملا حقوقی به کیفری با اخذ رشوه، تبانی و غارت اموال دیگران و نابود نمودن حق و حقوق دیگران.

در تلگرام بخوانید

آنچه در این نامه آمده دیدگاه و تجربیات تعدادی از زندانیان در اوین است.

#اندرزگاه۸اوین #زنداناوین #زندانیاناوین #بند۸اوین #دیدگاهنو #زندانیانسیاسیوعقیدتی