دشمنی با قلیان؛ امحاء چهارهزار قلیان در اهواز


photo_2016-05-29_01-33-48

در تلگرامبخوانید


بیش از ۴ هزار قلیان جمع‌آوری شده از سطح شهر اهواز امحاء شد.

#دیدگاهنو