دو بودجه مجزا برای موسسه نشر آثار روح‌اله خمینی

درحالیکه موسسه نشر آثار روح‌اله خمینی از دولت بودجه مجزا می‌گیرد در لایحه پیشنهادی شهرداری تهران هم مبلغ ۴میلیارد تومان برای نگهداری حرم و ۵۰۰میلیون تومان برای نشر آثار امام درنظرگرفته شده است. این مبلغ ۱میلیارد تومان بیشتر از بودجه «کاهش آلایندگی وسایل نقلیه موتوری» تهران درسال۹۸ است.

#بودجه #خمینی #دیدگاه